Het Gentiaan College biedt voortgezet speciaal onderwijs. Op onze school volgen leerlingen onderwijs die op dit moment geen passend onderwijs kunnen volgen op een reguliere school.

De behoefte van iedere individuele leerling staat centraal, want iedere leerling heeft zijn eigen aanpak nodig, maar heeft ook zijn eigen talenten. Die geven wij graag alle ruimte. Samen met ouders, verzorgers en de leerling zelf werken we aan we een uitdagend toekomstperspectief.

Het Gentiaan College biedt naast onderstaande opleidingen ook LINK-klassen en Arbeidsgericht Onderwijs (Ago) aan.

 •  De LINK-klassen zijn er voor leerlingen die door uiteenlopende omstandigheden niet in staat zijn onderwijs te volgen in een van de andere klassen van het Gentiaan College. Leerlingen in de LINK hebben allemaal een onderwijsprogramma op maat, variërend van AgO tot vwo. De LINK-klas is een meer aangepaste setting waar leerlingen met een beperkte belastbaarheid hun schoolgang kunnen opbouwen. Er wordt in deze klassen intensief samengewerkt met zorgaanbieders.

 •  Het Arbeidsgericht Onderwijs duurt vier tot zes jaar en is bestemd voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding.

 

Opleidingen

 • vmbo basis/kader 
 • mbo Entree
 • vmbo TL
 • havo
 • vwo onderbouw

Pluspunten

 • intensief stageprogramma
 • special Heroes Sport en Art
 • kleine klassen + vaste groepsleerkracht 
 • sociale vaardigheden & gedragsondersteuning. 

300

leerlingen

informatie-ochtenden

Het Gentiaan College maakt gebruik van informatie-ochtenden . Deze zijn op aanmelding aan te vragen.
Neem hiervoor contact op met de school via aanmelding@gentiaancollege.nl 

Contactpersoon

Sanneke van Dieren
(afdeling Aanmelding en Planning)

Adres

Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn
055 - 368 95 80
info@gentiaancollege.nl
https://www.gentiaancollege.nl/